Achtergrond en uitgangspunten Analytische Therapie

Achtergrond en uitgangspunten    Analytische Therapie

“Ik ben niet wat er met mij gebeurd is, ik ben wat ik kies om te worden.”
C.G. Jung

Inleiding achtergrond en uitgangspunten

Het werk van C.G. Jung is de basis van de Analytische Therapie. Om meer van de Analytische Therapie te begrijpen is het belangrijk kennis te nemen van de uitgangspunten die hij formuleerde.

Uitgangspunten Analytische Therapie

Uit het werk van C.G. Jung zijn de uitgangspunten geformuleerd van de Analytische Therapie.

  • Ieder mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past.
  • Elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving.
  • Binnen elke mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden.
  • Zo binnen, zo buiten. De beleving van de buitenwereld is een spiegeling van wat in onze binnenwereld leeft.

Achtergrond Analytische Therapie

De Analytische therapie is dus ontwikkeld door Carl Gustav Jung (1875 – 1961). Tegenwoordig noemen we Analytische Therapie ook wel Dieptepsychologie.

De Analytische Therapie gaat naar de wortel van de klacht. In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van het onbewuste. Aangetoond is dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste.

Achtergrond Analytische Therapie
Dichte mist op de berg

In Analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen je bewuste en je onbewuste.