Categorie:Analytische Therapie

Onderzoek effectiviteit analytische therapie

Therapieën, die gebruik maken van dieptepsychologische concepten, zoals analytische therapie, zijn in wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief bevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat analytische therapie een effectieve behandeling is. De meeste cliënten met aandoeningen als depressie en angststoornissen kunnen na een relatief korte behandelingscyclus weer goed functioneren. Tevens werd aangetoond dat dieptepsychologische therapieën op korte en op langere termijn effectief zijn.

Het belang van therapie

Veel problemen die we als mens ervaren zoals bijvoorbeeld depressie, worden veroorzaakt door trauma’s uit onze jeugd. Een Amerikaans onderzoek heeft dit onomstotelijk vastgesteld. Het onderzoek maakt korte metten met het voorschrijven van medicijnen om een chemische onbalans in de hersenen te herstellen. De oorzaak van psychische problemen is vaak niet een chemische onbalans in de hersenen maar een  psychische verwonding, opgelopen in de jeugdjaren. Vervolg onderzoek leverde daarbij op dat therapie de psychische verwondingen hersteld. Therapie maakt de mens weer heel.

“Ik ben niet wat er met mij gebeurd is, ik ben wat ik kies om te worden.”
C.G. Jung

Inleiding

Het werk van C.G. Jung is de basis van de analytische therapie. Om meer van de analytische therapie te begrijpen is het belangrijk kennis te nemen van de uitgangspunten die hij formuleerde.

Uitgangspunten

Uit het werk van C.G. Jung zijn de uitgangspunten geformuleerd van de analytische therapie.

 • Ieder mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past.
 • Elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving.
 • Binnen elke mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden.
 • Zo binnen, zo buiten. De beleving van de buitenwereld is een spiegeling van wat in onze binnenwereld leeft.

Achtergrond Analytische Therapie

De analytische therapie is dus ontwikkeld door Carl Gustav Jung (1875 – 1961) en is een vorm van dieptepsychologie.

De analytische therapie gaat naar de wortel van de klacht. In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van het onbewuste. Aangetoond is dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste.

Achtergrond Analytische Therapie
Dichte mist op de berg

In analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen je bewuste en je onbewuste.

Psychische ‘systeem’ C.G. Jung (uit: Jacobi, De psychologie van Carl G. Jung, 1993)

Het onbewuste bestaat volgens C.G. Jung uit het persoonlijk onbewuste en het collectieve onbewuste. Het persoonlijk onbewuste bestaat uit verdrongen delen (complexen) die wel eens bewust zijn geweest terwijl het collectieve onbewuste nooit bewust geweest. Dit is een diepere laag in ons bewustzijn dat niet persoonlijk maar algemeen menselijk van aard is. Het reguleert alle lichamelijke processen en bepaalt welke informatie beschikbaar komt in het bewuste deel van de psyche. Het onbewuste treed daarmee corrigerend op om het bewuste levenspad te veranderen. Het bewust worden van deze diepere lagen kan daarom alleen als eerst de verdrongen schaduwdelen zijn verwerkt. Dus door je bewust te worden en je schaduwdelen te accepteren worden de complexen minder krachtig en lossen ze uiteindelijk op. Er ontstaat dan ruimte voor een verbinding met je echte zelf.

leeg

“Je visie zal alleen helder worden wanneer je in je hart kijkt.
Wie naar buiten kijkt droomt,
wie naar binnen kijkt ontwaakt.”

C.G. Jung

Voor wie is analytische therapie geschikt?

Iedereen die bereid is om aan de slag te gaan met zichzelf en daarbij de diepte niet schuwt. Bij klachten, psychische aandoeningen of levensvragen die de vitaliteit beperken.

Wanneer analytische therapie?

Analytische therapie is geschikt voor je als je een zoektocht wilt starten naar terugkerende patronen in je leven die verstorend werken. 

Je herkent je waarschijnlijk in één of meer van de volgende situaties:

 • Je hebt last van spanningen, verdriet en/of schuldgevoelens.
 • Je loopt vast op je werk of privé.
 • Je komt er alleen niet meer uit.
 • Je voelt je depressief.
 • Je bent uit balans.
 • Je voelt je leeg, je energie is op.
 • Je ligt wakker van onverklaarbare dromen. 
 • Je hebt al langer psychische problemen maar de oorzaak heb je nog niet gevonden.
Ook als je, je niet herkent in bovenstaande situaties kan het zinvol zijn om jezelf beter te leren kennen. Je wilt weten wie je onbewust nog meer bent, zodat je voller in het leven kunt staan!

Indicaties

Analytische therapie is een geschikte therapie bij (jeugd)trauma’s, stress klachten, burn-out, hechtingsstoornissen, angsten en depressieve klachten of als je gewoon met jezelf in de knoop zit.

Analytische therapie is minder geschikt voor mensen met een acute psychotische stoornis of die met ernstige verslavingsproblematiek kampen omdat het onbewuste dan overspoelend kan werken. Het duurt dan langer voordat de diepte kan worden opgezocht. Het is dan eerst belangrijk om de problematiek te stabiliseren. Het traject duurt dan langer.

Doel analytische therapie

Het doel van analytische therapie is dat we worden wie we zijn. Onze buiten- en binnenkant worden één geheel. We spelen geen rollen meer, maar zijn ons authentieke Zelf geworden. ‘Zo buiten, zo binnen’.

Allerlei door ons in gebruik genomen noodoplossingen om overeind te blijven in de buitenwereld zijn dan niet meer nodig en verdwijnen vanzelf om plaats te maken voor wie we echt zijn. De energie gaat dan niet langer naar het in stand houden van deze noodoplossingen maar je energie gaat echt stromen zodat je weer zin krijgt in het leven!

Wat kun je verwachten?

We starten met een intake gesprek. In dat gesprek maken we kennis met elkaar en gaan we kijken wat analytische therapie, in jouw specifieke geval, voor je kan betekenen. Een sessie duurt 60 minuten. De gesprekken zullen wekelijks of 2-wekelijks plaatsvinden.

Therapie is een proces van actieve interactie tussen jou en de therapeut waarbij in een dialoog bewuste en onbewuste krachten worden onderzocht.

We gaan aan de slag met behulp van verschillende therapeutische methoden.
De belangrijkste daarbij zijn:

 • Gesprekken van hart tot hart
 • Droomanalyse
 • Visualisaties
 • Creatieve uitingsvormen zoals tekenen en schilderen

Daarnaast maak ik gebruik van beeldende verhalen en mythen die ondersteunend kunnen werken in het ontwikkelingsproces waar je middenin zit.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is zelfontdekking. Niet alleen komen onbewust verdrongen aspecten van jezelf naar boven maar je gaat ook het waartoe van ervaringen en klachten ontdekken zodat je het onbewuste met het bewuste kunt integreren. Er komt zicht op het persoonlijke thema dat achter de vragen ligt.

Hoe lang?

De lengte van het traject is afhankelijk van de vraag waar iemand mee binnenkomt. In het intakegesprek (kennismakingsgesprek) kan hierover nadere afstemming plaatsvinden.

De mens als totaliteit

“Slechts wat de mens werkelijk is,
heeft helende kracht,

alles wat in het onbewuste ligt wil verwezenlijkt worden”

C.G. Jung

Bij analytische therapie zien we de mens als totaliteit. Alles hangt met alles samen. Lichamelijke klachten kunnen mogelijk ook door psychische oorzaken zijn ontstaan. Er dient een balans te zijn tussen lichaam, geest en ziel om helend te kunnen werken.

 

Rode Oker biedt een veilige plek om aan de slag te gaan met de wikkels die je in de loop van de tijd hebt omgeslagen en die je belemmeren in je functioneren. We gaan naar de bron van je klachten en maken het onzichtbare zichtbaar. Stap voor stap halen we de wikkels er weer af. Zodat je kunt worden wie je werkelijk bent!

“Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk wel prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Dat onze liefde nodig heeft.”

Rainer Maria Rilke

gesprek

Uitdagingen op je weg

Het leven kan soms één grote uitdaging zijn. Je lijkt dan wel verdwaald en je kunt je weg er doorheen niet vinden. Dan is het tijd om de hulp van een analytisch therapeut in te roepen. Samen gaan we op pad om het onzichtbare zichtbaar te maken zodat jij je weg kunt vervolgen. 

“Alleen met het hart kun je goed zien…
het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar”

Antoine de Saint-Exupery

Analytische Therapie

We gaan op reis via de verborgen kronkelpaadjes van de menselijke geest. Een pelgrimstocht naar de kern van jouw bestaan. Wat vanuit je onbewuste naar boven komt gebruiken we om obstakels op te lossen. Waar je terecht komt, is precies wat je op dit moment nodig hebt voor groei en ontwikkeling. Langzaamaan zal een route ontstaan die je weer op weg helpt. Ik loop een tijdje met je mee, op de weg naar een liefdevoller leven. Een leven waarin je jezelf accepteert en van daaruit je leven vorm kunt geven, op een wijze die beter bij je past.
Het is dus altijd maatwerk, geen enkel traject is hetzelfde. Want iedereen is uniek!
Het resultaat zal zijn dat blokkades verdwijnen en veranderen in piketpaaltjes die jou vertellen wat nu voor jou echt belangrijk is.
Jij gaat ervaren wie je echt bent! 

Je bent van harte welkom!

Miriam Fransen

weg zichtbaar