Praktische informatie

Praktische informatie over Rode Oker

Locatie

De praktijk van Rode Oker is gevestigd in Budel (in Noord-Brabant tegen de Belgische grens aan)
Adresgegevens:
Bosch 62b
6021 AP Budel

Mijn praktijkruimte is gevestigd op de eerste verdieping.

Tarieven

Het tarief voor Analytische Therapie is € 80,- per uur (therapie is vrijgesteld van BTW). Een individueel consult duurt een uur. De intake is gratis.

Vergoeding door verzekeraar

Afhankelijk voor de door u afgesloten zorgverzekering kunt u een deel van de kosten die u maakt voor Analytische Therapie vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. Analytische Therapie kan worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, via de vergoeding voor complementaire zorg. Ga zelf na bij uw zorgverzekeraar of en wanneer dit ook voor u geldt.

Afspraken annuleren

Het is mogelijk om een afspraak te verzetten of te annuleren als u dat tijdig aangeeft.
Zie hiervoor de Algemene voorwaarden.

Wettelijke verplichtingen

Via de wet heeft u als client en heb ik als therapeut rechten en verplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de volgende wetgeving die van toepassing is op mijn therapie praktijk:

  • De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
  • De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
  • De Algemene Verordening Privacybescherming (AVG)

Algemene Voorwaarden

Praktijk Rode Oker heeft de afspraken die gelden bij iedere therapie overeenkomst opgenomen in haar Algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de Privacy verklaring.

Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij de JVATN (Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland) en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en houdt mij aan de beroepscodes die hierbij gelden.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).