Uitgangspunten

“Ik ben niet wat er met mij gebeurd is, ik ben wat ik kies om te worden.”
C.G. Jung

Inleiding

Het werk van C.G. Jung is de basis van de analytische therapie. Om meer van de analytische therapie te begrijpen is het belangrijk kennis te nemen van de uitgangspunten die hij formuleerde.

Uitgangspunten

Uit het werk van C.G. Jung zijn de uitgangspunten geformuleerd van de analytische therapie.

  • Ieder mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past.
  • Elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving.
  • Binnen elke mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden.
  • Zo binnen, zo buiten. De beleving van de buitenwereld is een spiegeling van wat in onze binnenwereld leeft.

Achtergrond Analytische Therapie

De analytische therapie is dus ontwikkeld door Carl Gustav Jung (1875 – 1961) en is een vorm van dieptepsychologie.

De analytische therapie gaat naar de wortel van de klacht. In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van het onbewuste. Aangetoond is dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste.

Achtergrond Analytische Therapie
Dichte mist op de berg

In analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen je bewuste en je onbewuste.

Psychische ‘systeem’ C.G. Jung (uit: Jacobi, De psychologie van Carl G. Jung, 1993)

Het onbewuste bestaat volgens C.G. Jung uit het persoonlijk onbewuste en het collectieve onbewuste. Het persoonlijk onbewuste bestaat uit verdrongen delen (complexen) die wel eens bewust zijn geweest terwijl het collectieve onbewuste nooit bewust geweest. Dit is een diepere laag in ons bewustzijn dat niet persoonlijk maar algemeen menselijk van aard is. Het reguleert alle lichamelijke processen en bepaalt welke informatie beschikbaar komt in het bewuste deel van de psyche. Het onbewuste treed daarmee corrigerend op om het bewuste levenspad te veranderen. Het bewust worden van deze diepere lagen kan daarom alleen als eerst de verdrongen schaduwdelen zijn verwerkt. Dus door je bewust te worden en je schaduwdelen te accepteren worden de complexen minder krachtig en lossen ze uiteindelijk op. Er ontstaat dan ruimte voor een verbinding met je echte zelf.

leeg